Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

lifu
08:35
1881 728c
Reposted fromkaiee kaiee viapankamien pankamien
lifu
08:34
6175 2002 500
bITch
Reposted frompankamien pankamien
lifu
08:32
6338 8502
Reposted fromrandoom randoom
lifu
08:31
6567 f0fe
Reposted fromsavatage savatage
lifu
08:31
6650 c521
Reposted fromsavatage savatage

September 15 2017

lifu
11:33
3677 bc7c
Reposted fromRockYourMind RockYourMind via8agienny 8agienny
lifu
11:32
2081 72fd 500
Reposted fromproddy proddy via8agienny 8agienny
11:30
2025 6a91

Hunting

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaamarus amarus

September 14 2017

lifu
13:07

September 07 2017

lifu
18:25
6132 88f4
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaczarny czarny
17:45

Kord z Michalic - wariacja/próba rekonstrukcji


Do XIV/XV wiecznego zestawu plebejusza nic tak dobrze nie będzie pasować, jak prosty nóż bojowy/kord (bauernwehr). Tego rodzaju wyposażenie doskonale sprawdza się tak w obejściu, jak i na gościńcu. 
Takie noże przewijają się na przedstawieniach plebejuszy w zasadzie przez koniec XIV wieku oraz cały XV i XVI wiek, niewiele zmieniając się w formie.
Nóż oraz pochwa do noża zamówione zostały w Pagancraft Workshop; robotę Grzesia oceniam na bardzo wysokim poziomie. 
Rekonstrukcja korda oparta została o głownię tytułowego korda z Michalic -  zabytek ze Śląska, datowany na XV wiek. Odtworzony został kształt i wymiary tego noża oraz trzy strudziny obecne na jednej ze stron głowni zabytku. 

Nóż wykonany został  wykonany z starego, włóknistego żelaza przypominającego strukturą żelazo dymarkowe. Ostrze wykonane zostało ze stali gatunkowej i zgrzane z resztą konstrukcji. Pozostałe metalowe elementy noża (chyba poza nitami) także wykonane są z żelaza włóknistego.

Wykorzystanie żelaza włóknistego pozwala, moim zdaniem, na zbliżenie wizualne noża do oryginałów, czy raczej tego jak mogły wyglądać w średniowieczu. Dodatkowo zgrzewana konstrukcja z miękkiego żelaza w rdzeniu i twardej stali na ostrze jest zupełnie poprawna historycznie i używana w broni i nożach użytkowych w zasadzie od starożytności.
Zabytek z Michalic uzupełniony został o niewielką głowicę oraz gwóźdź. Ten ostatni oparty został w dużej mierze o zabytek z zamku Varton w Czechach, datowany na I połowę XV wieku.

Drewniana rękojeść jest sześciokątna, tak jak w kordzie z muzeum we Wrocławiu. W moim kordzie jest ona jednakże innego kształtu - takiego jak rękojeść kordu z Michalic. Rękojeść jest zanitowana stalowymi nitami. Pomiędzy rękojeścią a jej okładkami znajduje się cienka warstwa skóry, która pozwala całą konstrukcję lepiej spasować ze sobą.

Pochwa została także uszyta przez Grześka. Wykonana jest z dwóch warstw skóry (jak pochewki z wykopalisk Londyńskich) złożonych do siebie mizdrami. Muszę jeszcze zakonserwować pochwę odrobiną nałożonego na ciepło wosku pszczelego z lanoliną. Taka sama kuracja czeka także pasek, widoczny na zdjęciach.

Teraz w zasadzie Jedyne co mi pozostało do zamówienia to buty i zestaw minimum będzie gotowy 😊.
Reposted fromkawakawa kawakawa
lifu
17:06
5515 e90e 500
pupper of darkness
Reposted fromvolldost volldost viaregcord regcord
lifu
17:04
6484 18be 500
Reposted fromtfu tfu viaamarus amarus
lifu
17:04
7264 a87c 500
Reposted fromRemulaner Remulaner viaamarus amarus
lifu
17:04
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaamarus amarus
17:04
9195 3960

Skilled Dog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaamarus amarus
lifu
17:03
3560 ae43 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaamarus amarus
17:03
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaamarus amarus
17:03
17:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl